SVK Diplomaregister

Het SVK Diplomaregister is bedoeld voor verificatie van een diploma-/certificaatnummer of naam van een gediplomeerde/gecertificeerde in het SVK register van risicoprofessionals.
Om te zoeken in de gegevens vult u de geboortedatum en (een gedeelte van) de achternaam in van de desbetreffende persoon die u wilt opzoeken.